Питання ефективного контролю стану різних металоконструкцій, в тому числі зварних, були і залишаються дуже актуальними. Неруйнівний метод контролю властивостей металу, має важливе значення при оцінці стану металу обладнання та конструкцій, так як він забезпечує надійність експлуатації обладнання.

 

ТОВ «ЦЕНТРЕНЕРГОРЕМОНТ» пропонує такі методи неруйнівного контролю:

MT Магнітопорошковий контроль

UT Ультразвукова дефектоскопія

PT Капілярна дефектоскопія (кольорова дефектоскопія)

VT Візуально-оптичний контроль

 

Також ми виконуємо: стилоскопіювання, металографію, механічні випробування, хімічний аналіз.

Лабораторія контролю металів має свідоцтво про атестацію про відповідність вимогам системи неруйнівного контролю. Контроль елементів обладнання проводять атестовані фахівці з використанням сучасного технологічного обладнання.